Aktualności

ACADEMIA dla „Pediatrii”!

Tegoroczna edycja konkursu ACADEMIA była wyjątkowa - 51 wydawców zgłosiło ponad 138 książek.

- Ostatnie edycje wyniosły książki o tematyce medycznej i w tym roku ponownie główną nagrodę otrzymuje publikacja z tej dziedziny, co jest elementem stałości, takim jakim są Warszawskie Targi Książki – powiedział Janusz Kozakoszczak, prezes firmy Sowa Druk, sponsora Nagrody Academia, honorując zwycięzcę.

W głównym konkursie o nagrodę ACADEMIA dla najlepszych książek akademickich i naukowych jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż.  Romana Barlika przyznało Nagrodę Główną ACADEMIA 2019 Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację: „Pediatria” tom 1-3 pod redakcją Jacka Józefa Pietrzyka i Przemko Kwinty. Nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymało Wydawnictwo Naukowe PWN za publikację „Filozofia religii. Kontrowersje” pod redakcją naukową Jacka Hołówki i Bogdana Dziobkowskiego. Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych została przyznana Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej za publikację „Kształtowanie ulicy jako przestrzeni publicznej” autorstwa Jacka Wiszniowskiego. Przyznano również  osiem wyróżnień i dwa wyróżnienia specjalne za opracowanie edytorskie.

Zwycięzcy nagród głównych, poza dyplomami, otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez spółkę Murator EXPO. (pd)

 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy