Aktualności

Nagroda uczniów i przyjaciół

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2018 jury pod przewodnictwem prof. Jarosława Czubatego przyznało wydawnictwu Universitas z Krakowa za pracę Piotra Głuszkowskiego zatytułowaną „Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna”.

Nagrodę specjalną otrzymał prof. Wiesław Walkiewicz, którego praca „Bułgaria. Dzieje polityczne najnowsze” (Libra – Wydawnictwo i Drukarnia PPHU) był nominowana do Nagrody, a którego uhonorowano za wkład badawczy w rozwój bałkanistyki i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka przyznawana jest wydawcom publikacji z dziedziny historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona - przede wszystkim historii Polski i krajów bałkańskich w drugiej pł. XVIII i w wieku XIX oraz stosunków międzynarodowych w tym okresie, a także varsavianistyki oraz dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. (pd)

 

 

 

Organizator wykonawczy

 

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail : biuro@muratorexpo.pl

Polecamy